Školné pre nadaného výtvarníka

Patrik Tankó, 21 r.

Trvanie výzvy: 14. júla 2015 - 12. septembra 2015

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Získať sumu 63,- EUR na poplatok za základnú umeleckú školu pre nadaného výtvarníka.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.2.2007

IČO: 37927264

Ulica: Košická 36

Mesto: Bratislava

PSČ: 82108

Štát: Slovensko

Príbeh

Školné pre nadaného výtvarníka

Patrik Tankó je talentovaný tanečník a výtvarník. Jeho túžbou je zdokonaľovať sa v tanci i kreslení. Pomery v rodine mu nedovoľujú navštevovať základnú umeleckú školu. Mama je vážne chorá a aj školné je pre rodinný rozpočet položkou, ktorú si nemôžu dovoliť.

Patrik Tankó má 15 rokov a je nevšedne talentovaný.  Svoju základnú školu viackrát reprezentoval ako tanečník i ako výtvarník. Tancoval dokonca aj pred poslancami Národnej rady SR. 

Kresliť začal, keď mal štyri roky, talent zdedil po otcovi. Tento rok v júni získal prvú cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži Farebný svet. Tancu aj kresleniu by sa chcel venovať a čo najviac sa zdokonaľovať. Umelecká škola je pre Patrika drahou záležitosťou a bez pomoci si nemôže dovoliť navštevovať ju. Jeho mama dostala pred rokom mozgovú mŕtvicu a všetci v rodine sú radi, že mama prežila. Pracuje len otec. Patrik je zo siedmich detí. V septembri nastupuje na odborné učilište v odbore maliar, ale popri škole by chcel navštevovať základnú umeleckú školu. Školné na jeden polrok je 63,- EUR. 

Ďalšie informácie

S dieťaťom pracujeme
nepravidelne

S rodičmí dieťaťa sme v kontakte
nepravidelne

Naša organizácia je zameraná
  • na prácu s deťmi a mládežou
  • na vzdelávanie deti a mládeže
  • na prácu s marginalizovanými skupinami
  • na prácu s menšinami
Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?