Profil Daniela Lališová

Daniela Lališová

Prečo som sa stal overovateľom?

Aké výzvy chcem overovať?

Plánujem overovať iba tie výzvy, kde príjemcov osobne poznám.

Výzvy, ktoré som podporil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma