Profil Klub Detskej Nádeje

Klub Detskej Nádeje

Náš príbeh

Klub Detskej Nádeje je tu už od roku 2001 a spríjemňuje čas deťom hospitalizovaným v DFNsP Kramáre, od roku 2014 aj na oddelení pediatrie v Prešove a od februára 2015 aj na oddelení pediatrie v Trnave.

Klub Detskej Nádeje (KDN) je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí. Na začiatku bol nápad a odhodlanie vtedajšej študentky medicíny- Mišky Príhodovej. KDN začalo svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku Medikov pod záštitou Lekárskej Fakulty UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od februára 2001 je registrované ako samostatné občianske združenie.

Členmi KDN sú najmä mladí ľudia, vysokoškolskí študenti, ktorí majú k deťom najbližšie. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre, a oddeleniach pediatrie v Prešove a v Trnave Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení. Naša pomoc deťom nekončí návštevami oddelení. Pre malých onkologických a kardiologických pacientov organizujeme zimný a letné tábory a víkendové akcie.


Medzi aktivity KDN patrí najmä:
Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre
Organizácia detských táborov
Usporiadanie benefičných koncertov a výstav detských prác
Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach

A to všetko môžeme robiť vďaka obetavým dobrovoľníkom, táborovým a víkendovkovým vedúcim, tímovým vedúcim, PR, sponzorom, darcom, priateľom, rodičom detí a mnohým ďalším, ktorí na nás myslia a podporujú nás.


Podporte aj Vy našu činnosť. Každý cent je pre našu činnosť dôležitý.
Ďakujeme :)

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma