Profil Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.

Stručný popis organizácie

Základným poslaním neziskovej organizácie je: a/ poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách b/ ochrana ľudských práv a základných slobôd c/ výchova a vzdelávanie

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma