Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Žiadosť o pomoc (DS Vŕba )

0

Mobilná knižnica v nemocnici

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí majú pozitívny vzťah k ľuďom a knihám. Náplňou ich činnosti by bolo požičiavanie kníh z našej knižnice hospitalizovaným pacientom.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí majú pozitívny vzťah k ľuďom a knihám. Náplňou ich činnosti je požičiavanie kníh z našej knižnice hospitalizovaným pacientom. Základné podmienky prijatia: minimálny vek - 20 rokov, dostatok voľného času (služba v nemocnici - max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze), uchádzač v prítomnosti ani v minulosti netrpí/el onkologickým ochorením, uchádzač ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením, v priebehu posledných troch rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych uchádzača a možnosť účasti na celodennom školení. Ak máte záujem a spĺňate dané podmienky, prihláste sa na email koordinátorke dobrovoľníckeho programu Mgr. Lucii Kralovičovej na: koordinatorka@dsvrba.sk

Zoznam miest výkonu dobrovoľníckej činnosti:
  • Bratislava I (okres)

Doplňujúce informácie

Realizácia od 16.3.2020 do 19.2.2021

Minimálny počet dobrovoľníkov 1

Maximálny počet dobrovoľníkov 5

Počet akceptovaných 0

Počet záujemcov 18

Časové nároky 1-3 hodiny týždenne

Platnosť žiadosti o pomoc od 16.3.2020 do 20.1.2021

Prihlásení dobrovoľníci

Vzdelanie, prax a jazykové znalosti

Požadované vzdelanie

Iné kvalifikačné nároky Minimálny vek - 20 rokov, dostatočné množstvo voľného času (služba v nemocnici - max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze), uchádzač netrpí/el onkologickým ochorením, uchádzač ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením, v priebehu posledných troch rokov nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych uchádzača.

Zoznam jazykových znalostí:

Overenie

Meno overovateľa Mgr. Lucia Gregorová

Dátum platnosti overenia 20.2.2015

Text overenia Overujem žiadosť o pomoc dobrovoľníkov.